NOODVERLICHTING EN SIGNALISATIE

SIGNALISATIE EN VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN

Veiligheidspictogrammen duiden gevaarlijke situaties of plaatsen duidelijk aan, verhogen de veiligheid én verkleinen het risico op ongevallen.

Alle pictogrammen moeten conform de EN ISO 7010-norm zijn. Die EU-norm zorgt voor een gestandaardiseerd gebruik van pictogrammen, ongeacht het land of de taal. Het is verstandig om uw huidige pictogrammen in lijn te brengen met deze norm, die werd geüpdatet in 2012. Pictogrammen uit de nieuwe norm mogen in geen geval gemengd worden met oude varianten uit het KB van 17 juni 1997.

Menu