DETECTIE

CENTRALES, DETECTOREN EN DETECTIESYSTEMEN

Conventionele detectie

Voor het beveiligen van kleine risico’s volstaat meestal een conventionele, niet adresseerbare detectiecentrale op basis van het open lus-systeem.

Deze centrales bestaan in een 2, 4 en 8 lussen uitvoering naargelang de grootte van het project, en worden meestal gebruikt als basis voor een waarschuwings- en alarmsysteem.

Elke lus kan tot 30 detectoren of handmelders controleren. Het aansturen van auditieve of visuele signalen of het schakelen van derde technieken gebeurt via potentiaalvrije wisselcontacten, op klemmen beschikbaar in de centrale.

Elke centrale is uitgerust met een noodvoeding zodat de beveiliging actief blijft in geval van stroomuitval. Dit type is uiterst geschikt voor het beveiligen van scholen, restaurants en kinderdagverblijven.

Analoge detectie

Voor het beveiligen van middelgrote en grote projecten maakt men veelal gebruik van adresseerbare intelligente detectiesystemen. De COP 3000 centrale van BGS fungeert als basisbouwsteen voor een redundant netwerksysteem dat toelaat meer dan 50.000 alarmpunten te beheren.

Elke eenheid kan tot 512 verschillende melders controleren of wordt geconfigureerd tot herhaalbord in een “peer-to-peer” netwerk waarin evenzeer printers en seriële interfaces met derde technieken worden opgenomen. Op dit netwerk kan een interactief grafisch beheersysteem worden gekoppeld waarop dynamisch alarm- en foutmeldingen kunnen worden afgehandeld.

Indien gewenst kan de gebruiker via een TCP/IP koppeling vanop afstand zijn installatie beheren.

De analoge centrales zijn compatibel met een volledige reeks adresseerbare rook-, temperatuur- en vlamdetectoren, beam-detectoren, manuele melders en in- en uitgangsmodules waardoor probleemloos een professioneel branddetectiesysteem kan worden uitgebouwd.

Toepassingen: kantoorgebouwen, hotels, banken, supermarkten, stapelmagazijnen, logistiek, industriële gebouwen

Gasdetectie

In besloten ruimtes kunnen zich om diverse redenen gevaarlijke concentraties aan toxische of ontploffingsgevaarlijke gassen ontwikkelen.

Om onnodige risico’s tijdens het betreden van deze ruimtes te voorkomen plaatst BGS stationaire gasdetectiesystemen die de betrokken personen visueel of akoestisch waarschuwen voor eventuele gevaarlijke situaties. Desgewenst kunnen automatisch afsluitmechanismen worden aangestuurd teneinde de gastoevoer te onderbreken of giftige gassen af te voeren. BGS heeft in zijn gamma een ganse reeks aangepaste sensoren die de detectie van het merendeel der toxische en ontvlambare gassen toelaat.

Ook hier blijft ons credo van toepassing. De klassieke beveiliging van een gasverwarmingsinstallatie met één of meerdere detectoren is voor ons even belangrijk als een adresseerbare CO detectie in een ondergrondse parking of de detectie van specifieke gassen in een industrieel productieproces.

Toepassing: gasverwarmingsinstallaties, ondergrondse parkings, chemische en andere industriële productieprocessen, ontvlambare gassen, toxische gassen.

Waterlekdetectie

Gebouwen hebben allemaal hun eigen unieke functies, infrastructuur en omgeving. Waterschade door lekkage volledig uitsluiten, vraagt om een detectiesysteem dat zelfs na jaren gebruik, nog iedere dag 100% betrouwbaar is en aansluit op de specifieke bewakingstoepassingen en -behoeften.

Onze systemen voor waterlekdetectie vindt u terug in onder meer musea, computerruimtes, commerciële gebouwen en datacenters.

Wilt u meer weten? Contacteer onze experts!

Menu