AUTOMATISCHE BLUSSYSTEMEN

BLUSSYSTEMEN GESTUURD DOOR DETECTIE

Clean gasinstallaties NOVEC 1230

Voor de beveiliging van kritische lokalen waar inerte gassen omwille van diverse redenen niet in aanmerking komen, kan NOVEC 1230 een oplossing bieden. NOVEC 1230 blust voornamelijk via koeling, het wegnemen van de hitte van het vuur.

Toepassingsgebieden zijn informaticazalen, controlekamers, serverruimtes, telefooncentrales.

Inert gasinstallaties PRO INERT

IG-55 (N2/Ar) is een inert gas samengesteld uit 50% Argon en 50% Stikstof. Het is een kleurloos, reukloos en elektrisch niet geleidend mengsel met een relatieve densiteit in vergelijking met lucht van 1,18. Door zijn samenstelling en de vermelde concentratie is het product aangewezen voor de bescherming van bemande lokalen.

Toepassingsgebieden zijn computerlokalen, controlezalen, serverlokalen, telefooncentrales.

CO2-installaties

CO2 is een kleurloos, reukloos en niet elektrisch geleidend gas. Het blust een brand door het terugdringen van het zuurstofniveau in de beschermde ruimte teneinde zodoende het verbrandingsproces te onderbreken.

Een CO2 blusinstallatie is zeer efficiënt, vereist weinig opruimkosten na blussing, doch is vooral aanbevolen voor de beveiliging van onbemande ruimtes gezien het verstikkend effect van het gas.

Toepassingsgebieden zijn stockage ontvlambare vloeistoffen, transformatoren, roterende elektrische apparatuur, krachtgeneratoren, metaalverwerkende productiefaciliteiten, drukindustrie, verfmengbedrijven, machine industrie.

Menu