DIENSTEN

Onderhoud en dienst na verkoop

Dankzij onze ruime ervaring in het vak, is BGS in staat om een goede onderhoudsservice aan te bieden voor brandbeveiliging van bijna alle types en merken. Ook wanneer u ze niet door ons liet plaatsen.

U kunt op ons rekenen voor het onderhoud van bijna alle types en merken:

  • blusapparaten
  • brandhaspels
  • automatische blussystemen
  • automatische systemen voor branddetectie
  • diverse brandweermaterialen

Onderhoudscontract met garantie

Informeer zeker naar de mogelijkheden voor een onderhoudscontract op maat. Dat zorgt voor gemoedsrust en de zekerheid dat uw brandbeveiliging op elk moment conform en up-to-date is.

Voor alle onderhoudswerken gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor onze eigen installaties. U merkt het: met BGS kunt u écht gerust zijn.

Contacteer BGS voor het onderhoud of een dienst na verkoop voor uw brandbeveiligingssystemen. Bespreek uw vraag met onze experts!

 

Wij vestigen dan ook graag uw aandacht op uw taken als verantwoordelijk persoon binnen de NBN S21-050, KB 28/03/2014 & de NBN EN 671-3:

Het wordt de verantwoordelijke persoon of zijn vertegenwoordiger aanbevolen om met regelmatige tussenpozen routineschouwingen uit te voeren om er zich van te vergewissen dat brandblusser en/of haspel

  • zich op de aangegeven plaats bevindt
  • goed zichtbaar en bereikbaar is
  • voorzien is van een passende en leesbare gebruiksaanwijzing
  • kennelijk niet beschadigd is
  • wel degelijk voorzien is van veiligheidszegels en dat deze niet verbroken zijn

De verantwoordelijke persoon moet – in voorkomend geval – maatregelen nemen met het oog op een corrigerende actie. De schouwingen moeten ten minste om de drie maanden en bij voorkeur maandelijks worden uitgevoerd.

Indien de omstandigheden dit vereisen, moet de schouwingsfrequentie worden verhoogd.

Volgens het KB van 8/03/2014 (Art. 25-8°) dienen de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles geregistreerd te worden in een logboek.

Menu