DIENSTEN

Evacuatieplannen en interventiedossiers

Een evacuatieplan of interventiedossier op maat maakt op cruciale momenten het verschil. Deze documenten bevatten de essentiële gegevens die nodig zijn om snel de eerste interventiemiddelen en de kortste evacuatieweg te vinden maar ook om de brandweer te informeren bij een noodgeval.

Evacuatieplannen

Een slim evacuatieplan vormt een belangrijk onderdeel van uw brandpreventiebeleid. Volgens de wet zijn ziekenhuizen, scholen, rusthuizen en onder meer kelderverdiepingen van appartementsgebouwen verplicht te voorzien van een evacuatieplan. De lokale brandweercommandant heeft hierover steeds het laatste woord.

BGS ontwikkelt een evacuatieplan op maat. U levert ons de digitale basis voor de plannen aan als DWG (AutoCAD), als PDF of via papieren vouwplannen. Bij een rondgang worden relevante gegevens zoals eerste interventiemiddelen, evacuatiewegen, waarschuwingsdrukknoppen en elektrische risico’s opgetekend. Terug op kantoor wordt deze informatie verwerkt tot de uiteindelijke evacuatieplannen die in klikkaders op strategische plaatsen in uw project worden gehangen.

Interventiedossier op maat

Met een goed uitgewerkt interventiedossier, bundelt u alle informatie die de brandweer en de interne interventieploeg nodig hebben om veilig en adequaat tussen te komen in geval van brand. Alle cruciale elementen, toegangen, bluswaterwinning, risicolokalen, actieve en passieve brandbestrijdingsmiddelen, liggingsplan, afsluiters, … worden in het dossier opgenomen.

BGS verzorgt uw interventiedossier van a tot z. We houden rekening met de aanwezige standaarden, maar ook met de specifieke eisen van de lokale brandweer.

Contacteer BGS vandaag nog voor uw interventiedossier of evacuatieplan op maat. Onze experts helpen u graag verder.

Menu