DETECTIE

AUTONOME DETECTIE

Autonome of op zichzelf werkende detectoren zijn onderworpen aan regelgeving eigen aan het gewest waarin ze gebruikt worden. Informeer ernaar bij onze medewerkers.

Rookmelders

Rookmelders maken het verschil tussen leven en dood. Een rookmelder plaatsen kan dan ook uw leven redden. Het waarschuwt u tijdig bij rookontwikkeling of brand. Een kleine investering met levensbelangrijk effect.

Wist u dat alle huurwoningen verplicht voorzien moeten zijn van rookmelders? Dat is het geval wanneer het huurcontract werd afgesloten na 31 december 2012.

CO-detector

CO kan niet waargenomen worden door de mens. Het is geurloos, kleurloos en niet-irriterend. Maar het is wél dodelijk. Een CO-detector volgt de CO-concentratie in de lucht en geeft een signaal af wanneer een welbepaalde drempel gedurende een bepaalde tijd wordt overschreden.

CO2 meter

Naast de fysische grootheden temperatuur en relatieve vochtigheid wordt ook het koolstofdioxideniveau (CO2) de laatste jaren steeds meer als een parameter beschouwd die in belangrijke mate bepalend is voor de kwaliteit van het binnenklimaat.

Gasdetector

Bij BGS vindt u een uitgebreid aanbod aan “Single Gas”-detectoren voor diverse gastypes.

Menu