BRANDBLUSAPPARATEN

CO2-BLUSSERS

Deze toestellen zijn geschikt voor het blussen van elektrische en elektronische installaties. Koolzuurgas is een inert, niet-giftig gas dat bij gebruik geen enkel spoor nalaat. Zijn bluseffect is te danken aan twee factoren: vermindering van het zuurstofgehalte zodat verdere verbranding onmogelijk wordt en afkoeling van de brandstof door de omzetting van vloeibaar koolzuur in koolzuurgas. Dit effect wordt verhoogd door de speciaal ontworpen straalpijp die een gedeelte van het vloeibaar koolzuur omzet in vast koolzuursneeuw bij een temperatuur van -70°C.

Deze brandblussers zijn geschikt voor brandklassen B, C en E.

  • Weinig collaterale schade bij gebruik
  • Ideaal voor elektrische installaties
  • Geschikt voor labo’s en keukens
  • Enkel voor blussen van materialen (veroorzaakt vrieswonden bij mensen)
Menu