CO2-INSTALLATIES

CO2 is een kleurloos, reukloos en niet elektrisch geleidend gas. Het blust een brand door het terugdringen van het zuurstofniveau in de beschermde ruimte teneinde zodoende het verbrandingsproces te onderbreken.

Een CO2 blusinstallatie is zeer efficiënt, vereist weinig opruimkosten na blussing, doch is vooral aanbevolen voor de beveiliging van onbemande ruimtes gezien het verstikkend effect van het gas.

Toepassingsgebieden zijn stockage ontvlambare vloeistoffen, transformatoren, roterende elektrische apparatuur, krachtgeneratoren, metaalverwerkende productiefaciliteiten, drukindustrie, verfmengbedrijven, machine industrie.

TECHNISCHE FICHE

Technische fiche????

Menu